Vier gemeenteraadsverkiezingen: periode 1952-1954

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Algemene toelichting

Voor het verkiezen van een nieuw gemeentebestuur gingen de kiezers van Koekelare, in de loop van twee jaar, vier maal naar de stembus. Tot driemaal toe werd de uitslag nietig verklaard en dit is een uniek gegeven in de Belgische gemeentepolitiek.

De intensiteit van deze strijd was nog een uitvloeisel van de schoolstrijd: twee evenwaardige kampen streden om de macht.

Datum verkiez. °°Lijst°° Zetels %
12/10/1952 1. Liberale Gemeentebelangen 5 48,4
2. Katholieke lijst 6 49,6
3. Katholieke scheurlijst 0 1,9
28/06/1953 1. Katholieke lijst 5 49,7
2. Liberale Gemeentebelangen 6 50,3
13/12/1953 1. Liberale Gemeentebelangen 5 49,4
2. Katholieke lijst 6 50,6
15/08/1954 1. Katholieke lijst 6 51,5
2. Liberale Gemeentebelangen 5 48,5

Omdat het verschil in aantal stemmen tussen gemeentebelangen en katholieken telkens zeer gering was (40 op 12/10/1952, 25 op 28/06/1953 en 43 op 13/12/1953) werden klachten van omkoping en/of fraude aanvaard. Deze klachten gingen de ene keer over het uitdelen van tabak, chocolade of het beloven van koekebrood. Een andere keer over het gratis afhalen van bietenmannen in Frankrijk of het geven van traktaten in cafés, omkoping of fraude met stembrieven. Voor de liberalen was Polydore Holvoet de protagonist. Bij de katholieken werd burgemeester René Beernaert door nieuwkomer Etienne Lootens overruled.


Beschrijving

De liberale krant "De Volksgazet" schrijft over de omkoperij, de talrijke bezoeken van de Bisschop, stemmen door niet-stemgerechtigden , valse stembrieven..... naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 13/12/1953 en stelt zich de vraag of de Bestendige Deputatie van de Provincie de verkiezing zal goedkeuren of dat de zaak weer moet worden beslecht door de Raad van State.

Collectie:
Krantnaam

Volksgazet

Dag
15
Maand
12
Jaar
1953
Onderwerp

Gemeenteraadsverkiezingen 13/12/1953

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lycke Georges, De Meester Frans, Holvoet PG, Descamps Roger, Robbelein Désiré, Bossuyt Hilaire, Lootens Etienne, Beernaert René, Jongbloet August, Dewulf André, Jonckheere Louis, Depoorter Désiré

Locatie
-