Vier gemeenteraadsverkiezingen: periode 1952-1954

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Algemene toelichting

Voor het verkiezen van een nieuw gemeentebestuur gingen de kiezers van Koekelare, in de loop van twee jaar, vier maal naar de stembus. Tot driemaal toe werd de uitslag nietig verklaard en dit is een uniek gegeven in de Belgische gemeentepolitiek.

De intensiteit van deze strijd was nog een uitvloeisel van de schoolstrijd: twee evenwaardige kampen streden om de macht.

Datum verkiez. °°Lijst°° Zetels %
12/10/1952 1. Liberale Gemeentebelangen 5 48,4
2. Katholieke lijst 6 49,6
3. Katholieke scheurlijst 0 1,9
28/06/1953 1. Katholieke lijst 5 49,7
2. Liberale Gemeentebelangen 6 50,3
13/12/1953 1. Liberale Gemeentebelangen 5 49,4
2. Katholieke lijst 6 50,6
15/08/1954 1. Katholieke lijst 6 51,5
2. Liberale Gemeentebelangen 5 48,5

Omdat het verschil in aantal stemmen tussen gemeentebelangen en katholieken telkens zeer gering was (40 op 12/10/1952, 25 op 28/06/1953 en 43 op 13/12/1953) werden klachten van omkoping en/of fraude aanvaard. Deze klachten gingen de ene keer over het uitdelen van tabak, chocolade of het beloven van koekebrood. Een andere keer over het gratis afhalen van bietenmannen in Frankrijk of het geven van traktaten in cafés, omkoping of fraude met stembrieven. Voor de liberalen was Polydore Holvoet de protagonist. Bij de katholieken werd burgemeester René Beernaert door nieuwkomer Etienne Lootens overruled.


Beschrijving

Terwijl men wacht of de gemeenteraadsverkiezingen van 28/06/1953 nietig verklaard zullen worden door de Raad van State, gaan de wegenwerken (riolering, bestrating, straatverlichting....) onverminderd voort. Men kan dus stellen, aldus de Volksmacht (Weekblad van de Christelijke arbeidersbeweging) dat al het goede en schone werd tot stand gebracht door de katholieken en dat de liberalen zorgden voor de ruzie.

Collectie:
Krantnaam

De Volksmacht

Dag
10
Maand
10
Jaar
1953
Onderwerp

Gemeenteraadsverkiezingen: periode 1952-1954

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen
Locatie
-