Marc Leplae wordt voorzitter van de vernieuwde culturele raad

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De Koekelaarse verenigingen verkozen Marc Leplae tot voorzitter van de erkende gemeentelijke culturele raad.

De algemene vergadering gaf ook zijn goedkeuring aan de ingediende kandidaturen voor het dagelijks bestuur:

 • Marc Deplae (Jeugd en Muziek)
 • Charles Cattrysse (Willemsfonds)
 • Frans Jonckheere (Bond van Grote en Jonge Gezinnen)
 • Fernand Schaessens (Vermeylenfonds
 • Daniel Vandenbroucke (Davidsfonds)
 • Jan Mortier (Diaclub De Trekker)
 • Jan Demoen (Cult. Comm.)
 • Ronny Vanhooren wordt secretaris en coöptatie was hierbij noodzakelijk, daar deze kandidaat niet via een vereniging maar uit persoonlijke interesse tot het dagelijks bestuur toetrad.

Marc (60) is sinds 1985 gepensioneerd als leraar Frans aan de Rijksmiddenschool van Koekelare, is een gekend figuur in het cultureel milieu van Koekelare en zich bewust van zijn zware opdracht:

 • Er is de viering van het 20-jarig bestaan van de culturele raad en de culturele raad is de enige in de regio die door het ministerie erkend is
 • Een tweede uitdaging is de totale renovatie van de brouwerij Christiaen. Dit beschermd industrieel monument wordt omgebouwd tot onder meer een cultureel centrum
 • Een derde belangrijk gegeven is de gewijzigde houding van het gemeentebestuur ten opzichte van de culturele raad die haar inspanningen zal verhogen. Een beperkt dotatiesysteem wordt ingevoerd die de slagvaardigheid moet vergroten.

Er zijn ook 6 afgevaardigden van de culturele raad voor de gemeentelijke openbare bibliotheek:

 • Guido Willaert (vrij onderwijs)
 • Jan Demoen (rijksonderwijs)
 • Freddy Sandra (socialistische strekking)
 • André Laveyne (vrijzinnige strekking)
 • Kristina Viaene (katholieke strekking)
 • Yvette Colleming (neutrale strekking)
Collectie:
Krantnaam

Het Volk 24/01-17/02 - De Weekbode 27/01 - Gazet van Antwerpen 31/01 - Het Laatste Nieuws 28/02

Dag
24
Maand
1
Jaar
1989
Onderwerp

Vernieuwde culturele raad

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Culturele Raad

Personen
Locatie
-