Gemeenteraadszitting Koekelare (06/1972)

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De gemeenteraadszitting ging door onder voorzitterschap van burgemeester Désiré Robbelein

Agendapunten in openbare zitting waren o.a.:

  • De oppositie heeft, bij monde van raadslid Jozef Hendryckx, een belangrijke tussenkomst gebracht en bekomen dat meerderheid en minderheid gezamenlijk de fusies van de gemeenten Koekelare met Leke, Vladslo en Ichtegem zouden bespreken en stelling zouden nemen
  • De Nationale Landmaatschappij is volop bezig aan de voorbereidingen tot de bouw van de nieuwe woonwijk, welke zal uitmonden op de Ringlaan en op de Hovaerestraat
  • De aanvraag tot exploitatie van een taxidienst op de openbare weg door de heer Vandooren werd licht gewijzigd en goedgekeurd
  • Robert Goethals werd met eenparigheid van stemmen (15) benoemd tot gemeentesecretaris
  • Daar er geen bezwaren waren werd het rooi- en onteigeningsplan van de Swytwalstraat en Bergstraat, beide op het grondgebied van Koekelare, definitief aangenomen
  • Er werden heel wat rooi- en onteigeningsplannen goedgekeurd
  • Verbeteringen aan bepaalde wegen werden goedgekeurd
  • Het project "De Mote" werd verdaagd voor één jaar en dit werd goedgekeurd met 8 stemmen tegen 6
  • .....

Agendapunt in geheime zitting was.:

  • Frans Desloover werd met eenparigheid van stemmen bevorderd tot ploegbaas-opzichter
Collectie:
Krantnaam

De Zeewacht 16/06-30/06-14/07 - De Oude Thouroutenaar 30/06 - 07/07 - De Torhoutse Bode 07/07 - Onbekend 16/06-27/06-28/06-29/06-15/07

Dag
16
Maand
6
Jaar
1972
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 06/1972

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen
Locatie
-