Nieuwsberichten uit Bovekerke (18/09/1970)

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Nieuwsberichten uit Bovekerke (18/09/1970)

  • Op 12/09 vertrok zuster Michel (Margriet Decroos) voor de 5e maal naar haar missiepost in Kongo. Ze is reeds gedurende vele jaren overste van de normaalschool voor meisjes te Tsikapa. In deze school verblijven 10 kloosterzusters en 3 leken-professoren, allen uit België
  • De plaatselijke muziekmaatschappij zal op 20/09 deelnemen aan de kermis te Werken met in de namiddag een wandelconcert
  • Er was voor de laatste keer in de geschiedenis een gemeenteraadszitting. Het voornaamste punt was het geven van een aantal nieuwe straatnamen aan bepaalde wegen in het licht van de nabije fusie. De openbare verlichting wordt op bepaalde plaatsen uitgebreid. Er wordt voorgesteld om een Bond van Gepensioneerden op te richten
  • .....
Collectie:
Krantnaam

De Oude Thouroutenaar

Dag
18
Maand
9
Jaar
1970
Onderwerp

Nieuwsberichten uit Bovekerke

Gemeente

Bovekerke

Plaats

Bovekerke

Organisatie
Personen

Zuster Michel (Decroos Margriet), Bilcke André, Vanhooren, Vansevenant Gerard

Locatie
-