Gemeenteraadszitting Koekelare (05/1970)

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De gemeenteraadszitting ging door onder voorzitterschap van burgemeester Etienne Lootens

Agendapunten in openbare zitting waren o.a.:

 • Gunstig advies werd verleend aan de rekeningen van de kerkfabrieken Edewalle en Sint-Martinus
 • Een politiereglement wordt uitgevaardigd n.a.v. de Sint-Maartensmarkt
 • Percelen grond worden door de gemeente aan- en verkocht
 • Een lening van 423.000 BEF wordt aangegaan voor het tewerkstellen van werklozen langs de wegen
 • De hoogst mogelijke toelagen worden aangevraagd aan het ministerie voor de normalisatie van de Moerdijkbeek
 • De inplanting van een instructiezwembad in het toekomstig sportcentrum wordt goedgekeurd
 • Pas half 1971 zullen er opnieuw telefooncellen beschikbaar zijn
 • Het bedrag van 1.150.000 BEF werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken geschrapt als inkomsten op de begroting voor het jaar 1968. Door tussenkomst van de elektriciteitsregie kan de herziene begroting nu met dezelfde eindcijfers goedgekeurd worden.
 • De problemen met de waterleiding in de Tuinwijk worden minstens met een jaar uitgesteld wegens het falen van de aannemer te Ichtegem
 • .....

Agendapunten in geheime zitting:

 • Herziening van de lonen voor tewerkgestelde werklozen werd goedgekeurd
 • De verzekering voor de brandweerlieden werd aangepast
 • De zitpenningen voor de raadsleden worden verhoogd van 400 BEF naar 550 BEF per zitting
 • Frans Desloover wordt benoemd tot geschoolde arbeider B bij de gemeente
Collectie:
Krantnaam

De Oude Thouroutenaar

Dag
29
Maand
5
Jaar
1970
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 05/1970

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lootens Etienne, Provoost Odiel, Logghe Georges, Hindryckx Jozef, Hindryckx Gilbert, Deckers RenΓ©, Holvoet PG, Van der Cruyssen Gaby, Mostrey, Vangheluwe Esther, Lammens, Desloover Frans, Vanzieleghem

Locatie
-