"Computerleeskaart" in de bibliotheek van Koekelare

Volledige weergave

Tags: Bibliotheek

Gegevens van deze media

De Plaatselijke Openbare Bibliotheek werd door toedoen van het gemeentebestuur en bibliotheekvoorzitter Jean-Marie Lootens uitgebouwd tot een model voor de andere bibliotheken. De vele investeringen renderen, want ook dit jaar (1994) werd een forse groei van het ledenaantal en ontleningen vastgesteld.

De bibliotheek gaat prat op een erg uitgebreid boeken- en tijdschriftenaanbod en ook de CD-afdeling wint aan interesse. Via een eenvoudig computerprogramma kan men opvragen welke werken er in de bibliotheek beschikbaar zijn en of ze aanwezig of uitgeleend zijn.

Als sluitstuk van de informatisering wordt nu ook de klassieke lidkaart vervangen door een computerlezerskaart, die het uitzicht en de afmetingen heeft van een bankkaart. De kaart bevat de naam, adres, lidnummer van de gebruiker en enkele persoonlijke gegevens. De kaart is ook voorzien van een barcode die met de leespen kan afgelezen worden. Bij een ontlening wordt door middel van de leespen de code van de lezer ingebracht. Door op dezelfde manier met de pen over de barcode van de te ontlenen werken te gaan, wordt alles automatisch op computer gezet. Via de persoonlijke computerfiches zoekt het systeem automatisch alle lezers op die te lang hun boek ontlenen en die daarvoor een boete moeten betalen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 09/10/1994 schoof de nieuwe coalitie Eric Laleman naar voor als voorzitter van de beheerraad. Huidig voorzitter Jean-Marie Lootens beรซindigt zijn voorzitterschap, maar blijft wel nog lid van het bibliotheekbestuur.

Collectie:
Krantnaam

Het Nieuwsblad 12/12 - 27/12 - Onbekend 20/12 - Het Laatste Nieuws 27/12

Dag
12
Maand
12
Jaar
1994
Onderwerp

Computerleeskaart in de bibliotheek

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare - Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Organisatie

Plaatselijke Openbare Bibliotheek - Gemeentebestuur

Personen

Laleman Eric, Lootens Jean-Marie

Locatie
-