Inhuldiging altaar en schilderij Sint-Sebastiaan in 1957

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Deze handbooggilde gaat er prat op de oudste en nog steeds actieve vereniging van de stad Torhout te zijn. De stichtingsoorkonde en geloofsbrief werd door graaf van Vlaanderen Filips de Stoute op 10 juli 1384 verleend. Enkel weerbare en gegoede mannen - door de stad aangeduid - maakten deel uit van het gild. Naast ontspanning bestond hun opdracht erin de stadspoorten te bewaken en politioneel op te treden bij ongeregeldheden. Het bekwamen in het hanteren van boog en pijl gebeurde op de eigen terreinen, genaamd het Gildhof, gelegen aan de huidige Beerstraat. Op de feestdag van hun patroonheilige volgde wat vertier met een processie naar de kerk, een gildemis, de papegaai -of koningsschieting en een afsluitend banket. Enkel bij deze gelegenheid werd op een aldaar opgestelde staande wip naar de op de top bevestigde zogenaamde papegaaivogel geschoten. Gedurende de Franse Revolutie, meer bepaald in 1796, werd het gild afgeschaft en de gildegoederen als nationaal goed verkocht. Na 1809, gedurende de Napoleontische tijd, herrees de handbooggilde als zuivere recreatieve vereniging. De staande wip bevond zich van toen af op de paardenmarkt (vandaag de stedelijke sportterreinen aan de Bruggestraat); op doel werd niet meer geschoten. Op een korte onderbreking gedurende de Eerste Wereldoorlog na, blijft de Sint-Sebastiaensgilde tot op vandaag bestaan. In 1921 werd ze een Koninklijke vereniging.

In het jaar 1957 schonk de schuttersgilde, op initiatief van toenmalig hoofdman Edmond Bekaert-Lagae (1890-1973), aan de Sint-Pieters-in-Bandenkerk van Torhout een schilderij met de voorstelling van Sint-Sebastiaan. Het schilderij werd opgehangen boven het linker zijaltaar in de kruisbeuk, toegewijd aan Sint-Sebastiaan. Het schilderij wordt geflankeerd door twee wapenborden met enerzijds het wapenschild van de stad Torhout en anderzijds het schild van de Sint-Sebastiaansgilde. Het schilderij werd oorspronkelijk toegeschreven aan Antoon Van Dijck (1599-1641). Vandaag wordt het geïdentificeerd als van een onbekend meester uit de Vlaamse school en wordt het in het 2e kwart van de zeventiende eeuw gedateerd. Het Sint-Sebastiaansaltaar werd (her)opgericht in 1953-1955 door de Torhoutse aannemer Vanhaerents. In het bovenblad bemerken we het jaartal 1898 en een reliek van Sint-Sebastiaan. Het altaar en het schilderij werden plechtig ingehuldigd door pastoor-deken Remi Leterme in een Heilige mis op 20 januari 1957, de feestdag van Sint-Sebastiaan.

Collectie:
Bewaarplaats

archief Koninklijk Gild Sint-Sebastiaan Torhout

Eigenaar

Koninklijk Gild Sint-Sebastiaan Torhout

Object

foto

Formaat
Kleur

zwart-wit

Staat

goed

Reproductie

scan

Bijschrift
Auteur

onbekend

Uitgever
Drukker
Land - Regio
Gemeente

Torhout

Deelgemeente
Gehucht
Personalia
Straten
Periode
Datering
1957
Informatiebron
Getuige
Inventarisnummer
Locatie
-