Sireschieting Sint-Sebastiaansgilde op 12 juni 1949

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Deze handbooggilde gaat er prat op de oudste en nog steeds actieve vereniging van de stad Torhout te zijn. De stichtingsoorkonde en geloofsbrief werd door graaf van Vlaanderen Filips de Stoute op 10 juli 1384 verleend. Enkel weerbare en gegoede mannen - door de stad aangeduid - maakten deel uit van het gild. Naast ontspanning bestond hun opdracht erin de stadspoorten te bewaken en politioneel op te treden bij ongeregeldheden. Het bekwamen in het hanteren van boog en pijl gebeurde op de eigen terreinen, genaamd het Gildhof, gelegen aan de huidige Beerstraat. Op de feestdag van hun patroonheilige volgde wat vertier met een processie naar de kerk, een gildemis, de papegaai -of koningsschieting en een afsluitend banket. Enkel bij deze gelegenheid werd op een aldaar opgestelde staande wip naar de op de top bevestigde zogenaamde papegaaivogel geschoten. Gedurende de Franse Revolutie, meer bepaald in 1796, werd het gild afgeschaft en de gildegoederen als nationaal goed verkocht. Na 1809, gedurende de Napoleontische tijd, herrees de handbooggilde als zuivere recreatieve vereniging. De staande wip bevond zich van toen af op de paardenmarkt (vandaag de stedelijke sportterreinen aan de Bruggestraat); op doel werd niet meer geschoten. Op een korte onderbreking gedurende de Eerste Wereldoorlog na, blijft de Sint-Sebastiaensgilde tot op vandaag bestaan. In 1921 werd ze een Koninklijke vereniging.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse sireschieting werd de hoofdman ten huize stoetsgewijze afgehaald. Hier een beeld van deze stoet op de Markt van Torhout op zondag 12 juni 1949. Toenmalig hoofdman was Edmond Bekaert-Lagae (1890-1973), brouwer en wonende op de Markt van Torhout.

Collectie:
Bewaarplaats

archief Koninklijk Gild Sint-Sebastiaan Torhout

Eigenaar

Koninklijk Gild Sint-Sebastiaan Torhout

Object

fotokaart

Formaat

8,6 x 13,8 cm

Kleur

zwart-wit

Staat

goed

Reproductie

scan

Bijschrift
Auteur

onbekend

Uitgever
Drukker

Gevaert

Land - Regio
Gemeente

Torhout

Deelgemeente
Gehucht
Personalia
Straten
Periode
Datering
1949
Informatiebron

diversen

Getuige
Inventarisnummer
Locatie
-