Bondschieting op 23 mei 1938

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Deze handbooggilde gaat er prat op de oudste en nog steeds actieve vereniging van de stad Torhout te zijn. De stichtingsoorkonde en geloofsbrief werd door graaf van Vlaanderen Filips de Stoute op 10 juli 1384 verleend. Enkel weerbare en gegoede mannen - door de stad aangeduid - maakten deel uit van het gild. Naast ontspanning bestond hun opdracht erin de stadspoorten te bewaken en politioneel op te treden bij ongeregeldheden. Het bekwamen in het hanteren van boog en pijl gebeurde op de eigen terreinen, genaamd het Gildhof, gelegen aan de huidige Beerstraat. Op de feestdag van hun patroonheilige volgde wat vertier met een processie naar de kerk, een gildemis, de papegaai -of koningsschieting en een afsluitend banket. Enkel bij deze gelegenheid werd op een aldaar opgestelde staande wip naar de op de top bevestigde zogenaamde papegaaivogel geschoten. Gedurende de Franse Revolutie, meer bepaald in 1796, werd het gild afgeschaft en de gildegoederen als nationaal goed verkocht. Na 1809, gedurende de Napoleontische tijd, herrees de handbooggilde als zuivere recreatieve vereniging. De staande wip bevond zich van toen af op de paardenmarkt (vandaag de stedelijke sportterreinen aan de Bruggestraat); op doel werd niet meer geschoten. Op een korte onderbreking gedurende de Eerste Wereldoorlog na, blijft de Sint-Sebastiaensgilde tot op vandaag bestaan. In 1921 werd ze een Koninklijke vereniging.

Op maandag 23 mei werd op het schuttersterrein op de paardenmarkt een Bondschieting georganiseerd. Vanuit het ganse Vlaamse land zakten 273 schutters naar Torhout af. Op deze foto zien we de heer Victor de Weerdt, 'voorzitter der Koninklijken Nationalen Bond der Belgische Wipschutters', zijn kans wagen. Om de 'perse' te kunnen situeren, let dan op de wit geschilderde gevels van het oud hospitaal Ten Walle op de achtergrond.

Collectie:
Bewaarplaats

archief Koninklijk Gild Sint-Sebastiaan Torhout

Eigenaar

Koninklijk Gild Sint-Sebastiaan Torhout

Object

fotokaart

Formaat

14 x 8,7 cm

Kleur

zwart-wit

Staat

goed

Reproductie
Bijschrift

Bondschieting te Torhout op 23e mei 1938 (273 schutters)

Auteur

onbekend

Uitgever

Foto G. Vermeersch Torhout

Drukker

AGFA

Land - Regio
Gemeente

Torhout

Deelgemeente
Gehucht
Personalia

de Weerdt Victor

Straten

Bruggestraat

Periode
Datering
1938
Informatiebron
Getuige
Inventarisnummer
Locatie
-