Oprichten nieuwe staande wip te Torhout in 1963

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Het Koninklijk Handbooggild Sint-Sebastiaan gaat er prat op de oudste vereniging van de stad Torhout te zijn. De stichtingsoorkonde en geloofsbrief werd door graaf van Vlaanderen Filips de Stoute op 10 juli 1384 verleend. Enkel weerbare en gegoede mannen - door de stad aangeduid - maakten deel uit van het gild. Naast ontspanning bestond hun opdracht erin de stadspoorten te bewaken en politioneel op te treden bij ongeregeldheden. Het bekwamen in het hanteren van boog en pijl gebeurde op de eigen terreinen, genaamd het Gildhof, gelegen aan de huidige Beerstraat. Op de feestdag van hun patroonheilige volgde wat vertier met een processie naar de kerk, een gildemis, de papegaai -of koningsschieting en een afsluitend banket. Enkel bij deze gelegenheid werd op een aldaar opgestelde staande wip naar de op de top bevestigde zogenaamde papegaaivogel geschoten. Gedurende de Franse Revolutie, meer bepaald in 1796, werd het gild afgeschaft en de gildegoederen als nationaal goed verkocht. Na 1809, gedurende de Napoleontische tijd, herrees de handbooggilde als zuivere recreatieve vereniging. De staande wip bevond zich van toen af op de paardenmarkt (vandaag de stedelijke sportterreinen aan de Bruggestraat); op doel werd niet meer geschoten.

Door de aanleg en uitbouw van het stedelijk sportcentrum in 1962 zag de stad zich genoodzaakt om voor de twee 'persen' een andere locatie te zoeken. Het nieuwe schuttersterrein werd noordelijker - langs de pas aangelegde Industrielaan - gevonden; daar waar vandaag nog steeds de gildeschietingen doorgaan. In april 1963 werd met het verplaatsen van de gerecupereerde staande wippen gestart. Slechts ÊÊn 'perse' werd (voorlopig) opgericht tezamen met een houten chalet. Ter gelegenheid van de koningsschieting op 16 juni 1963 werd deze nieuwe locatie officieel ingehuldigd.

Collectie:
Bewaarplaats

archief Koninklijk Gild Sint-Sebastiaan Torhout

Eigenaar

Koninklijk Gild Sint-Sebastiaan Torhout

Object

foto

Formaat

11,9 x 9 cm

Kleur

zwart-wit

Staat

goed

Reproductie

scan

Bijschrift

Plaatsen van de nieuwe wip - april 1963

Auteur

onbekend

Uitgever
Drukker
Land - Regio
Gemeente

Torhout

Deelgemeente
Gehucht
Personalia
Straten

Bruggestraat - Industrielaan

Periode
Datering
1963
Informatiebron

diverse artikelen

Getuige
Inventarisnummer
Locatie
-