Inhuldiging nieuwe wip St.-Sebastiaansgilde in 1963

Volledige weergave

Tags: Sport

Gegevens van deze media

Het Koninklijk Handbooggild Sint-Sebastiaan gaat er prat op de oudste vereniging van de stad Torhout te zijn. De stichtingsoorkonde en geloofsbrief werd door graaf van Vlaanderen Filips de Stoute op 10 juli 1384 verleend. Enkel weerbare en gegoede mannen - door de stad aangeduid - maakten deel uit van het gild. Naast ontspanning bestond hun opdracht erin de stadspoorten te bewaken en politioneel op te treden bij ongeregeldheden. Het bekwamen in het hanteren van boog en pijl gebeurde op de eigen terreinen, genaamd het Gildhof, gelegen aan de huidige Beerstraat. Op de feestdag van hun patroonheilige volgde wat vertier met een processie naar de kerk, een gildemis, de papegaai -of koningsschieting en een afsluitend banket. Enkel bij deze gelegenheid werd op een aldaar opgestelde staande wip naar de op de top bevestigde zogenaamde papegaaivogel geschoten. Gedurende de Franse Revolutie, meer bepaald in 1796, werd het gild afgeschaft en de gildegoederen als nationaal goed verkocht. Na 1809, gedurende de Napoleontische tijd, herrees de handbooggilde als zuivere recreatieve vereniging. De staande wip bevond zich van toen af op de paardenmarkt (vandaag de stedelijke sportterreinen aan de Bruggestraat); op doel werd niet meer geschoten. Door de aanleg en uitbouw van het stedelijk sportcentrum in 1962 zag de stad zich genoodzaakt voor de twee 'persen' een andere locatie te zoeken. het nieuwe schuttersterrein werd noordelijker gevonden, daar waar vandaag nog steeds de gildeschietingen doorgaan. Slechts ÊÊn staande wip werd opgericht naast een houten chalet. Ter gelegenheid van de koningsschieting op 16 juni 1963 werd de nieuwe locatie officieel ingehuldigd. Toenmalig burgemeester Gustaaf Pollet (1899 - 1975), het schepencollege en de stadssecretaris werden verwelkomd onder een boog van bogen van de gildebroeders die een erehaag vormden.

Collectie:
Bewaarplaats

archief Koninklijk Gild Sint-Sebastiaan Torhout

Eigenaar

Koninklijk Gild Sint-Sebastiaan Torhout

Object

foto

Formaat

9 x 11,9 cm

Kleur

zwart-wit

Staat

goed

Reproductie

scan

Bijschrift

16/6/63 Inhuldiging nieuw plein Sireschieting

Auteur

onbekend

Uitgever
Drukker
Land - Regio
Gemeente

Torhout

Deelgemeente
Gehucht
Personalia
Straten

Bruggestraat - Industrielaan

Periode
Datering
1963
Informatiebron

diverse artikelen en artikel in 'De Oude Thouroutenaar' - Torhouts Schuttersgild herwon haar oude bestemming - 21 juli 1963

Getuige
Inventarisnummer
Locatie
-