Openbare besturen tegen elkaar ten strijde te Koekelare!

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Het oude rijkswachtgebouw (Oostmeetstraat) werd omgebouwd tot een administratief centrum, waarin bijna alle gemeentelijke diensten gehuisvest zijn. Ook de diensten der directe belastingen voor de gemeenten Koekelare, Ichtegem, Eernegem, Leke, Moere, Zande, Vladslo en Bovekerke werden in het oude rijkswachtgebouw ondergebracht.

Tussen de openbare diensten werd een overeenkomst gesloten waarbij de diensten der directe belastingen als eerste hun geschiktste plaatsen konden bepalen en de Staat betaalde integraal de huurkosten van 14.000 BEF per jaar. De gemeente stond in voor het onderhoud, verlichting, verwarming.....

Een bepaald katholiek Torhouts weekblad publiceerde op 31/01/1964 een uiterst gepeperd artikel met als onderwerp: "Het Kantoor der belastingen", waarbij aangestipt wordt dat de lokalen van de "dienst der directe belastingen" te eng, te ongezond, te weinig verlicht en verlicht zijn.....

Dit is echter geen aangelegenheid voor de pers maar een administratieve zaak. Burgemeester Etienne Lootens en schepen Jonckheere waren niet te spreken over de ongepastheid van dergelijk kwetsend en leugenachtig artikel. De inzender van het bewust artikel verklaarde dit bericht van iemand van de belastingen zelf ontvangen te hebben en aldus was het de belastingen tegenover de gemeente.

De gemeentebedienden zijn heel tevreden over de nieuwe lokalen en men vraagt zich af hoe luxueus de diensten der belastingen wel moeten geïnstalleerd worden en wie de eventuele verbeteringen voor het belastingkantoor zal betalen.

Collectie:
Krantnaam

De Oude Thouroutenaar

Dag
7
Maand
2
Jaar
1964
Onderwerp
Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare - Oud rijkswachtgebouw

Organisatie
Personen

Vanroose, Diells Jos., Lootens Etienne, Jonckheere Louis

Locatie
-