Gemeenteraadszitting te Koekelare (03/1964)

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De gemeenteraadszitting ging door onder voorzitterschap van burgemeester Etienne Lootens. Désiré Robbelein was afwezig wegens ziekte

Agendapunten waren o.a.:

  • Het aanbestedingsdossier van de nieuwe onderpastorij werd geadviseerd voor een totaal bedrag van 924.771 BEF
  • Op verzoek van de heer Christiaen, brouwer, wordt een voorlopige goedkeuring bekomen voor een bijzonder plan van aanleg, bestaande uit een zone voor villabouw en een gedeelte openbaar park (De Mote).
  • Door de Dienst van Stedebouw werd de motivering gevraagd voor de wijziging van het bijzonder plan van aanleg voor de uitbreiding van De Mokker, meer bepaald over de aanleg van een weg. Het werd een bijzonder levendige discussie maar tot een oplossing kwam het niet
  • Wanneer de verschillende punten omtrent de elektriciteit besproken werden durfde de oppositie deze werken niet goedkeuren, daar volgens hen het contract van1926 met de W.V.E.M. niet correct is
  • De heer Soubry, advocaat te Brussel, werd aangesteld als verdediger van de gemeente Koekelare in het geschil met de W.V.E.M. naar aanleiding van de bouw van een elektriciteitscabine in de tuin van de pastoor
  • De verkoop van het oud tramgebouw aan de firma Alcon (voorheen Coelus) werd algemeen goedgekeurd om er industrie te vestigen
  • .....
Collectie:
Krantnaam

De Oude Thouroutenaar

Dag
27
Maand
3
Jaar
1964
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 03/1964

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lootens Etienne, Robbelein Désiré, E.H. Pickavet, Christiaen, Depoorter, Lycke Georges, Holvoet PG, Jonckheere Louis, Jongbloet August, Haelewyn, Soubry

Locatie
-