Gemeenteraadszitting 04/1963

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De gemeenteraadszitting ging door onder voorzitterschap van burgemeester Etienne Lootens


Agendapunten in openbare zitting, o.a.:

 • Er was gunstig advies voor de rekeningen 1962 van de kerkfabrieken
 • De onderpastorij, bewoond door E.H. Pickavet wordt door de gemeente aangekocht voor de som van 167.914 BEF
 • Er worden belangrijke leningen aangegaan bij het Gemeentekrediet
 • De gemeente staat in voor de nodige infrastructuurwerken in de Oude Centrale (Ringlaan) zodat de cursussen lassersposten er kunnen doorgaan. De R.V.A. sluit met de gemeente een huurovereenkomst van 8.000 BEF per maand
 • In 1962 was er voor de elektriciteitsregie een winst van 1.101.248 BEF, wat toch een behoorlijk bedrag was
 • Het bestek elektriciteitsboucle Venneweg wordt goedgekeurd
 • Gunstig advies werd gegeven tot het opmaken van een lastenboek voor verbeteringswerken aan de elektriciteit voor de Bisschophoek, Hoogkwartier en De Mokker
 • Er zijn nieuwe voorwaarden voor de vacature van kabinier, daar de Bestendige Deputatie de gemeentelijke beslissing van 08/02/1963 heeft vernietigd
 • Het gemeentehuis zal voorlopig overgebracht worden naar het oude rijkswachtgebouw in afwachting van de bouw van een nieuw gemeentehuis op plaats waar nu de oude pastorij staat
 • Er wordt een tweedehandswagen en nieuw materiaal voor de brandwdeer aangekocht
 • .....

Agendapunten in geheime zitting, o.a.:

 • Er wordt een vergoeding voorzien voor de hulpverleners bij de polio-vaccinatie
 • Veldwachter Roger Delagrange wordt als hulpveldwachter aangesteld in de aanpalende gemeenten
 • Alfons Deschoenmaker wordt tijdelijke bediende en dit in vervanging van L. Perdu die met ziekteverlof is
 • De benoeming van Daniel Lagrou als bedrijfsboekhouder bij de elektriciteitsregie wordt met 10 stemmen goedgekeurd
 • Als klerk wordt Willy Dekeyzer uit Zedelgem gekozen met 8 stemmen
Collectie:
Krantnaam

Torhoutse Bode ??/04 - Het Volk 02/05 - De Oude Thouroutenaar 03/05

Dag
0
Maand
4
Jaar
1963
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 04/1963

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lootens Etienne, E.H. Pickavet, Holvoet PG, Robbelein Désiré, Lycke Georges, Delagrange Roger, Deschoenmaeker Alfons, Perdu L., Lagrou Daniël, Goethals Robert, Dekeyzer Willy, Schollier Roger, Devolder Léon,

Locatie
-