Burgemeester Robert De Snick

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Brouwer Robert De Snick is 36 jaar onafgebroken burgemeester van 1836 tot 1872. Naast brouwer (later Brij. Christiaen) was hij ook rentmeester van de Arenbergs. Van uit die positie bemiddelde hij voor de uitbouw van de katholieke scholen in Koekelare en op de Mokker. Het klooster met rustoord werd langs De Snick om mild gesteund door de Arenbergs.

Dit schilderij in 1874 door de Kortemarkse portretschilder Désiré Mergaert gemaakt verbergt nog enkele merkwaardige details (zie bijlage). Een kruisbeeld als presse-papier symboliseert zijn diepe gelovigheid. Op een briefomslag staat zijn naam en functie te lezen: Mr. R. De Snick, burgemeester Couckelaere. Het schilderij krijgt een persoonlijke toewijzing met de vermelding: Couckelaere, 4 nov. 1879 op den feestdag van Ch. de Gheldere - De Snick. Als jonge weduwe (van dokter Constant Masureel) was zijn dochter Marie-Louise met dokter Karel de Gheldere hertrouwd. Het schilderij is al 5 generaties in de familie bewaard. Tegenwoordig bij Maxime Masureel (achter-achterkleinzoon van R. De Snick) gehuwd met Jolien Lootens, kleindochter van die andere brouwer-burgemeester in Koekelare. Van het schilderij zijn drie exemplaren (voor elk van zijn kinderen één) gemaakt. Bij het tweede exemplaar, staat op het briefje: Maurice Christiaen, mijn kleinzoon en doopkind is geboren te Wervicq, 2 november 1873

Collectie:
Bewaarplaats

Hadock digitaal archief

Eigenaar

Masureel-Lootens Maxime en Jolien

Formaat
Kleur

kleur

Staat

**** goed

Reproductie
Bijschrift
Auteur
Uitgever
Drukker
LandRegio
Gemeente

Koekelare

DeelGemeente

Koekelare

Gehucht
Personalia

De Snick Robert, Masureel Constant, Masureel Maxime, Lootens Jolien

Straten
Periode
Datering
Informatiebron

mondelinge bron; C. Houbrechts Vanhoorne, Gent.

Getuige

Lootens Bernard (°15 juli 1953), Koekelare, 2010

Inventarisnummer

BLO1303

Locatie
-