Gemeenteraadszitting 08/1958

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De gemeenteraad kwam bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Lootens. Descamps Roger was afwezig. Vooraleer het eerste punt van de dagorde aan bod kwam, vroeg raadslid Ghyselen Hector uitleg over de opruimingswerken van bunkers met behulp van werklozen. De voorzitter nodigde het raadslid uit om alle gegevens hieromtrent te willen inzien op het secretariaat.

Agendapunten uit de openbare zitting, o.a.:

  • Goedkeuring leningen
  • Het voorlopig ontwerp van het nieuw gemeentehuis werd door de raad algemeen aangenomen
  • De voorziene riolerings- en bestratingswerken worden goedgekeurd. Na een herziening van het rooiings- en onteigeningsplan van de Ichtegemstraat, ingevolge een klacht van de eigenaar van het oud kasteelhuisje, besloot de raad het bundel terug over te maken aan de hogere overheid
  • De last voor de verbeteringswerken aan het rijkswachtgebouw wil de gemeente niet op zich nemen. Bijgevolg wordt het huurcontract met het bestuur der gebouwen opgezegd
  • De Regie van Telegraaf en Telefonie, in verband met de verhuring van het schoolhuis, goedgekeurd voor een huurprijs van 25.000 BEF tijdens de vorige gemeenteraadszitting, werd niet goedgekeurd door de Regie, en zij doen een voorstel van 18.000 BEF huurprijs per jaar. De gemeenteraad beslist om de regie een voorstel te doen voor 20.000 BEF huur per jaar.
  • Wijziging locatie controle werklozen
  • De vraag van het bestuur der gebouwen om klaslokalen van de R.M.S. te huren voor de gemeenteschool werd door de voltallige gemeenteraad afgekeurd
  • De inrichting van de speelplaats van de 4e graad van de katholieke meisjesschol werd goedgekeurd
Collectie:
Krantnaam

Het Volk

Dag
20
Maand
8
Jaar
1958
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 08/1958

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lootens Etienne, Descamps Roger, Ghyselen Hector, Holvoet PG

Locatie
-