Vier gemeenteraadsverkiezingen: periode 1952-1954

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Algemene toelichting

Voor het verkiezen van een nieuw gemeentebestuur gingen de kiezers van Koekelare, in de loop van twee jaar, vier maal naar de stembus. Tot driemaal toe werd de uitslag nietig verklaard en dit is een uniek gegeven in de Belgische gemeentepolitiek.

De intensiteit van deze strijd was nog een uitvloeisel van de schoolstrijd: twee evenwaardige kampen streden om de macht.

Datum verkiez. °°Lijst°° Zetels %
12/10/1952 1. Liberale Gemeentebelangen 5 48,4
2. Katholieke lijst 6 49,6
3. Katholieke scheurlijst 0 1,9
28/06/1953 1. Katholieke lijst 5 49,7
2. Liberale Gemeentebelangen 6 50,3
13/12/1953 1. Liberale Gemeentebelangen 5 49,4
2. Katholieke lijst 6 50,6
15/08/1954 1. Katholieke lijst 6 51,5
2. Liberale Gemeentebelangen 5 48,5

Omdat het verschil in aantal stemmen tussen gemeentebelangen en katholieken telkens zeer gering was (40 op 12/10/1952, 25 op 28/06/1953 en 43 op 13/12/1953) werden klachten van omkoping en/of fraude aanvaard. Deze klachten gingen de ene keer over het uitdelen van tabak, chocolade of het beloven van koekebrood. Een andere keer over het gratis afhalen van bietenmannen in Frankrijk of het geven van traktaten in cafés, omkoping of fraude met stembrieven. Voor de liberalen was Polydore Holvoet de protagonist. Bij de katholieken werd burgemeester René Beernaert door nieuwkomer Etienne Lootens overruled.


Beschrijving

In verband met de derde gemeenteraadsverkiezingen van 13/12/1953 (de 2 vorige verkiezingen (12/10/1952 en 28/06/1953) werden nietig verklaard door de Raad van State), zal een auditeur van de Raad van State tot een onderzoek overgaan in het gemeentehuis van Koekelare. Daar zullen verschillende personen ondervraagd worden die inlichtingen kunnen verstrekken over de onregelmatigheden bij deze verkiezingen.

Uit het verslag van de Raad van State kan men stellen dat de bewijsvoering van de Bestendige Afvaardiging in twijfel wordt getrokken.

Uiteindelijk worden de verkiezingen door de Raad van State ongeldig verklaard op 01/07/1954.

Collectie:
Krantnaam

Het Laatste Nieuws 0/03-01/07-02/07 - Onbekend 18/04 - Volksgazet 03/02-15/02-02/07 - De Wekker 15/01-22/0125/06-02/07-09/07 - Het Volk 01/05-18/06 - Gazette van Detroit 16/07

Dag
0
Maand
3
Jaar
1954
Onderwerp

Gemeenteraadsverkiezingen van 13/12/1953 ongeldig verklaard door Raad van State

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Raad van State

Personen

Holvoet PG, Lootens Etienne, Raadsheer Mast, Raadsheer Bush, Stafhouder Van Leynseele, Nossent R, Vranckx, Debaedts F., Decru Maurits, Baeckelandt Leon, Julien, Willaert René, Willaert Albert, Smissaert Henri,

Locatie
-