Gemeenteraadszitting 10/1961

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De gemeenteraadszitting werd georganiseerd onder voorzitterschap van burgemeester Lootens en werd gehouden op vraag van gemeenteraadsleden Bryon, Vandecasteele, Willaert en Deseure.

Voornoemde raadsleden hadden hun voorstel van dagorde als volgt geformuleerd: verbeterings- en herstellingswerken aan het elektriciteitsnet: niet aanvaarden voorstel W.V.E.M. en weigering uitstel te verlenen aan Inelgas om lastenboek in te dienen. Bevestiging goedkeuring reeds goedgekeurd ontwerp E.B.E.S.

Een beschrijving van dit krantenartikel zou afbreuk doen aan het geheel van deze problematiek en het is aangewezen om het krantenartikel in zijn geheel te lezen om een duidelijk zicht te krijgen op de voorstellen van E.B.E.S., W.V.E.M. en Inelgas en de discussies/stemmingen die dit opleverden in de gemeenteraadszitting.

Collectie:
Krantnaam

Het Volk

Dag
5
Maand
10
Jaar
1961
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 10/1961

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lootens Etienne, Bryon Achiel, Willaert F., Vandecasteele U., Deseure G., Holvoet PG, Kycke, Depoorter, Robbelein Désiré, Jongbloet, Jonckheere

Locatie
-