Gemeenteraadszitting te Koekelare 09/1961

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De gemeenteraadszitting ging door onder voorzitterschap van burgemeester Etienne Lootens

Punten uit de geheime zitting waren o.a.:

  • De beraadslaging van 04/08/1961 werd ingetrokken. De raad keurde nu de voorziene weddeschaal van de werklieden goed, daar ze nu in het kader zijn opgenomen. Het dagloon voor het opmaken van de kiezerslijsten werd eveneens ingetrokken en er wordt nu een forfaitaire vergoeding van 2 BEF per naam toegekend
  • Devolder L., werkzaam op de burgerlijke stand is in ziekteverlof sedert 17/08/1961 en wordt voorlopig vervangen door Devreker
  • Yvonne Vanhevel, gewezen onderwijzeres van de gemeenteschool krijgt toelating om een jaar in het buitenland te verblijven

Punten uit de openbare zitting waren o.a.:

  • De aanvraag van een lening van 150.000 BEF voor de verlichting van de nieuwe markt werd goedgekeurd
  • Het propageren door aanplakbrieven voor de betoging te Brussel op 22/10/1961, ingericht door het Vlaams Actiecomité Brussel werd goedgekeurd met 8 stemmen tegen 3 onthoudingen
  • Er werd lezing gegeven van de voorstellen wat betreft de verbeteringswerken aan de gemeentelijke elektriciteitsregie door W.V.E.M. en de briefwisseling met Inelgas
  • De secretaris gaf ook lezing van een brief van een advocaat uit Gits, aangesteld door de W.V.E.M., waarbij deze maatschappij de gemeente er formeel van in kennis stelt dat zij geen afbreuk zal dulden aan de bepalingen van de overeenkomst, die bestaat tussen de gemeente en de W.V.E.M. wat betreft levering van elektriciteit op hoge spanning. Burgemeester Lootens gaf te kennen dat de positie tegenover de W.V.E.M. nu een houding van verdediging is. Uiteindelijk werden 2 voorstellen gedaan, die na de stemming geen meerderheid kreeg.
Collectie:
Krantnaam

Het Volk

Dag
26
Maand
9
Jaar
1961
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 09/1961

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lootens Etienne, Devolder L., Devreker, Vanhevel Yvonne, Lycke, Holvoet PG, Robbelein Désiré, Depoorter, Jonckheere, Vandecasteele, Devriese, Willaert, Bryon, Jongbloet

Locatie
-